Nowy budynek kontenerowy

Trafiliśmy na świeżo postawiony w Krakowie budynek z kontenerów.  Pięć kontenerów jest ze sobą połączonych w jeden obiekt.
W środku została wydzielona przestrzeń sanitarna, socjalna i biurowa.
Idealne i profesjonalne miejsce dla pracowników realizujących inwestycje w terenie. Obiekt pełna profeska – nowe klimy pomogą w upalne dni. Zawsze można dostawić dodatkowe kontenery przygotowane pod cześć mieszkalną. Po zakończeniu demontaż jest prostą i szybką sprawą.


Poniżej kilka fotek !

Kontenery z klimatyzacją. Obiekt biurowy dla wykonawców inwestycji budowlanej.
Kontenerowe zaplecze budowy
Budynek biurowy z kontenerów