Kontenery biurowe

Kontenery biurowe:

kontenery biurowe

Kontenery biurowe – najprościej rzecz ujmując pod tym pojęciem kryją się standardowe kontenery ISO przeznaczone na biuro, na czasowy pobyt ludzi, do pracy biurowej. Kontener taki składa się z solidnej ramy stalowej będącej zewnętrznymi krawędziami kontenera, o znormalizowanych wymiarach zewnętrznych 6058mm długości, 2438mm szerokości i 2800mm wysokości. Rama w narożach posiada standardowe zaczepy ISO pozwalające na transport kontenera przy pomocy specjalnych naczep przeznaczonych do ich przewozu. Ściany kontenerów biurowych mogą być wykonane w różnych technologiach – najczęściej są to wymienne i zamienne (pomiędzy sobą) panele ścienne które występują w trzech rodzajach – panele pełne, panele drzwiowe i panele okienne. Panele ścienne mogą być wykonane w różnych technologiach: w zależności od potrzeb materiałem izolacyjnym może być luźno ułożona wełna mineralna pomiędzy elementami stelażu drewnianego, styropian lub pianka wypełniające panele z płyty warstwowej. Także w zależności od potrzeb panele mogą być rozłożone na obwodzie kontenera w dowolny sposób – najczęściej na krótszych ścianach kontenera na przeciw siebie umieszcza się dwa okna i jedną parę drzwi. Taki układ umożliwia ustawienie kontenerów obok siebie bez zasłaniania okien i tym samym światła słonecznego docierającego do ich wnętrza.

Kontenery biurowe jak już wcześniej wspominamy przeznaczone są przede wszystkim na biuro. Mogą z nich korzystać firmy i pracownicy niemal dowolnych branż. Przestrzeń wewnątrz może być dowolnie zaaranżowana. W celu jej powiększenia zestawia się obok siebie dwa lub więcej kontenerów i nie instaluje się w nich sąsiadujących ścian bocznych. Pozostałe widoczne elementy ram kontenerów uszczelnia się, izoluje termicznie i następnie maskuje specjalnie przygotowanymi obróbkami wykończeniowymi.

Na ich bazie powstają także inne kontenery – także przeznaczone na stały pobyt ludzi – o takich kontenerach zwykło się mówić kontenery mieszkalne lub kontenery socjalne

> Strona główna <